STACJA BÓR DOLNY (BD)
Plan schematyczny 2009 r.
Budynek nastawni (lipiec 2013 r.).(fot. Jakub Ślęzak).
Pulpit kostkowy (fot. Jakub Ślęzak).

POWRÓT