STACJA BÓR GÓRNY (BG)
Plan schematyczny 2002 r.
Budynek nastawni (fot. Bojar).
Budynek nieczynnej nastawni wykonawczej (sierpień 2010 r.).(fot. Jakub Ślęzak).
Pulpit kostkowy (fot. Jakub Ślęzak).

POWRÓT