STACJA BISKUPICE (Bi)
Plan schematyczny 1988 r.
Budynek nastawni (fot. Łukasz Głowacz).
Pulpit kostkowy.

POWRÓT