JĘZOR CENTRALNY - (JCA)
Plan schematyczny 1992 r.
Budynek nastawni (fot.).
JĘZOR CENTRALNY - (JCB)
Plan schematyczny 1996 r.
Budynek nastawni JCB (fot. Łukasz Pacia).
Budynek posterunku PRZEMSZA - poźniej PSKP1 (fot. GDDKiA).
Pulpit kostkowy (fot. Jakub Ślęzak).
Most zsypowy szybu #WSCHODNI - KWK Niwka-Modrzejów (fot. z folderu "Kopalnia Niwka-Modrzejów 180 lat").
JĘZOR CENTRALNY - (JCC)
Plan schematyczny 1984 r.
Plan schematyczny 1992 r.
Plan schematyczny 2002 r.
Pulpit kostkowy (fot. Paweł Galowy).
Budynek nastawni JCC (fot. Bojar).
Most zsypowy (budowlany) #WYSOKI BRZEG (fot. Maciej Mutwil).

POWRÓT