POSTERUNEK ROZKÓWKA (Ra)
Plan schematyczny 1992 r.
Budynek nastawni Ra (fot. Maciej Rochowiak).
Budynek nastawni Ra-1 - posterunek przejazdowy (fot. Maciej Rochowiak).
Pulpit kostkowy (fot. Maciej Rochowiak).

POWRÓT