STACJA SZCZAKOWA PÓŁNOC (SPn)
Plan schematyczny 2003 r.
Budynek nastawni (fot. Maciej Rochowiak).
Pulpit kostkowy (fot. Jakub Ślęzak).
Pulpit kostkowy (fot. Jakub Ślęzak).

POWRÓT