STACJA ZYGMUNT AUGUST (ZA)
Plan schematyczny 1994 r.
Plan schematyczny 1996 r.
Plan schematyczny 2003 r.
Plan schematyczny 2007 r.
Nastawnia (fot. Dawid Zegan).
Pulpit kostkowy.
Dźwignie zwrotnicowe.
Aparat blokowy.

Rok otwarcia: 1953 r.
Rok zamknięcia: 2015 r.
Rok elektryfikacji: 1956 r.
Rok deelektryfikacji: 2004 r.

Od 1953 r. do 1972 r. posterunek znajdował się w okolicy rozjazdu nr 8 (za mostem po lewej stronie torów patrząc w kierunku zachodnim). Po wybudowaniu posterunków Karol Miarka i Łagiewniki przez KWK Rozbark powstała również nowa nastawnia posterunku Zygmunt August, która znajdowała się już w innym miejscu. Zmienił się też układ torowy stacji, dodano tory nr 4 i nr 6. Stan ten przedstawia plan schematyczny z 1994 r. Tory te służyły przeważnie do oblotu składu z kamieniem z KWK Rozbark, który docelowo udawał się na zwałowisko Barbara. Składy te były obsługiwane przez trakcję parową (nie było sieci trakcyjnej na odcinku od post.Karol Miarka do KWK Rozbark).
W 1996 r. miała miejsce kolejna przebudowa stacji. Rozjazdy nr 1 i nr 2 przesunięto w stronę posterunku odgałęźnego Azoty wyposażając je w napędy elektryczne ze względu na znaczną odległość od nastawni. Wpłynęło to oczywiście na zmianę lokalizacji semafora A i SzA2N. Dodano semafory H,J,K,L. Głowice w semaforach A,D,E,G zmieniono z 3-komorowych na 4-komorowe z racji uzależnienia ich wskazań od semaforów wyjazdowych. Dodano dwie tarcze manewrowe Tm1,Tm2. W 1995 r. zlikwidowano odgałęzienie do szybu Zygmunt August lecz rozjazd pozostawiono (nr 8). Rozjazd ten był unieruchomiony i nie brał udziału w przebiegach. Został fizycznie zlikwidowany dopiero podczas kolejnej przebudowy w 2003 r. wraz z rozjazdem nr 9 oraz nr 10. W tym samym czasie zlikwidowano tor nr 2 do posterunku Lompa wraz z semaforem D i tarczą ToD. Zastąpiono tarczę zaporową SzA2N semaforem 4-komorowym M tworząc w ten sposób dwa szlaki jednotorowe w kierunku Siemianowic.
W sierpniu 2005 r. wstrzymano ruch na szlaku Zygmunt August - Łagiewniki. W 2006 r. podjęto się jego fizycznej likwidacji. W 2007 r. szlak Zygmunt August-Łagiewniki przestał istnieć wraz z przynależną infrastrukturą.
Pod koniec 2013 r. został rozebrany tor nr 4 i nr 6 oraz został zamknięty szlak na Haldex Michał. Stacja pełniła funkcję manewrową dla pociągów jadących na szyb Witczak KWK Centrum od strony PSS.

POWRÓT