STACJA KORZONEK (Krz)
Plan schematyczny 2009 r.
Budynek nastawni (fot. Łukasz Pacia).
Wagon jako dawny budynek nastawni (fot. Łukasz Pacia).
Dawny peron służbowy (fot. Łukasz Pacia).
Widok w kierunku pola piaskowego. W środku znajdował się trzeci tor (fot. Łukasz Pacia).

POWRÓT