STACJA LEŚNICZÓWKA (Le)
Plan schematyczny 2004 r.
Budynek nastawni (źródło: www.kotlarnia.org.pl/).
Budynek nastawni wykonawczej (źródło: www.kotlarnia.org.pl/).

POWRÓT