STACJA SMOLNICA (Sm)
Plan schematyczny 1989 r.
Budynek nastawni (fot. Krzysztof Przybyła).
Plan świetlny (fot. Jakub Dąbrowski).


Posterunek powstał w latach 60. Początkowo posiadał żuraw wodny oraz prawdopodobnie 4 tory, przed zamknięciem ich liczbę zredukowano do dwóch. Zamknięta została 14 lipca 1989r. Początkowo wyposażona była w sygnalizację kształtową, przebudowaną w późniejszym czasie na świetlną. Przed zamknięciem czynna była w dni robocze w godzinach 8-14. (info Jakub Dąbrowski i Krzysztof Przybyła)

POWRÓT