Drama (Dr)

Plan schematyczy 2008r.

Informacje

Lokalizacja: 50.378961, 18.568156
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: czynny okresowo

Galeria