FD/FA/GP2

Pierwotnie posterunek zwał się "GP2", później przyjął skrót "FA" i ostatecznie "FD".

Posterunek obsługiwał m.in. bocznice zakładów Fadom i Izola (późniejsze Saint-Gobain). Był on de facto okręgiem nastawczym stacji Gliwice Pszczyńska - obsługiwał semafor wjazdowy "D". Posiadał piętrową nastawnię z urządzieniami mechanicznymi. Prawdopodobnie był czynny do czasu likwidacji stacji Gliwice Pszczyńska, potem obsadzany był już tylko okazyjnie. Nastawnię jak i układ torowy zlikwidowano około 2013 roku.

Opracowanie opisu: Krzysztof Przybyła, 2020

Brak schematów.

Informacje

Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Nieborowice - KWK Sośnica

Galeria