Linie

Linia Bobrek - Porąbka
Linia Boguszowice - KWK Jankowice
Linia Boguszowice - Pawłowice Górnicze
Linia Bór Kamień - Bór Dolny
Linia Jęzor Centralny - Ostatek
Magistrala Błędowska (Kuźnica War. - Bańgów) - 1972 r.
    Linia Ksawera - Łabędzka
    Linia Kuźnica Warężyńska - Antoniów
    Linia Rozkówka - Sosnowiec Pogoń PKP
    Linia Rozkówka - Szamotownia
Magistrala Południowa (Jęzor Centralny - Klara)
    Linia Brzęczkowice - Kosztowy
    Linia Jęzor Centralny - Hołdunów Ziemowit
    Linia Jęzor Centralny - Komuna Paryska
Magistrala Północna (Jęzor Centralny - Barbara) - 1972 r.
    Linia Barbara - Szarlej
    Linia Barbara - Witczak
    Linia Barbara - Żeromski
    Linia Borki - Rozdzień
    Linia Zygmunt August - Marta
          Linia Karol Miarka - Haldex Szombierki
          Linia Marta - Kinga
          Linia Marta - Śląsk
Magistrala Rybnicka (Kotlarnia - Boguszowice)
Magistrala Wschodnia (Jęzor Centralny - Podlesie)
    Linia Szczakowa Południe - Trętowiec
    Linia Szczakowa Północ - GZUT
    Linia Szczakowa Północ - Sławków Cieśle
Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)
    Czechowice - Centralne Zwałowisko
    Czechowice - Michał (linia "górna")
    Drama - Rzeczyce Śląskie
    Goszczyce - Kotlarnia Las
    Goszczyce - Krywałd
          Nieborowice - KWK Knurów
          Nieborowice - KWK Sośnica
    Kotlarnia - Korzonek
    Taciszów Bycina - Taciszów
    Tunel - KWK Makoszowy