Logo

KolejPiaskowa.eu

O kolei

Koleje Piaskowe - unikalna sieć kolei przemysłowych, nierozerwalnie związana z rozwojem górnictwa na Górnym Śląsku, mająca bardzo konkretnie zdefiniowany cel: zaopatrzenie kopalń w piasek służący do zapełniania wyeksploatowanych wyrobisk.

Historia kolei zaczyna się w 1905 roku, kiedy to oddano do użytku odcinek z Przezchlebia do Zabrza. Niedługo później, bo w 1913 roku powstała kolejna linia - z Pyskowic do Rudy Śląskiej. Te dwa odcinki, pierwotnie niezależne od siebie, a połączone dopiero w 1944 roku, stały się zalążkiem potężnej sieci, której apogeum rozwoju przypadło na lata 1950-1970. W tym okresie zbudowano setki kilometrów magistral, odgałęzień i bocznic zbiorników podsadzkowych. Tory kolei piaskowych oplotły wojewódzwo śląskie na całą jego szerokość: od Kotlarni na zachodzie (woj. opolskie) aż po Trzebinię (woj. małopolskie). Całym tym organizmem administrowało Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego.

W ramach PMPPW koleje piaskowe funkcjonowały do roku 1989. Wówczas nastąpił rozpad przedsiębiorstwa. Jego majątek podzielono między piaskownie: KP Kotlarnia, KP Szczakowa, KP Maczki-Bór i KP Kuźnica Warężyńska.

Dziś z infrastruktury kolei piaskowych pozostało już niewiele. Zamknięto piaskownie w Szczakowej, Maczkach i Kuźnicy Warężyńskiej. Ostatkiem sił działa jeszcze piaskownia w Kotlarni.

Kontakt

Dane kontaktowe

E-mail kontaktowy: kontakt@kolejpiaskowa.eu

Redakcja:

J.Białow: j.bialow@kolejpiaskowa.eu
K.Przybyła: k.przybyla@kolejpiaskowa.eu
M.Rochowiak: m.rochowiak@kolejpiaskowa.eu