Azoty (Az)

W rejonie posterunku Azoty odgałęziały się bocznice do następujących szybów podsadzkowych:
- #Azoty KWK Polska 1953-1983
- #Ignacy KWK Siemianowice 1959-1997
- #Północny KWK Siemianowice 1954-1997
Posterunek Azoty posiadał dwie nastawnie - dysponującą Az i wykonawczą Az1.
Został wyposażony w mechaniczne kluczowe urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego z semaforami kształtowymi.
Rozjazdy przy obu nastawniach nastawiane były ręcznie i były zabezpieczone zamkami zwrotnicowymi.
Budynek nastawni dysponującej na początku był drewniany. Wskutek dużych szkód górniczych trzeba było podnieść tory oraz uszkodzony budynek nastawni. Po podniesieniu torowiska wybudowano nowy murowany budynek nastawni. W tym samym czasie wymieniono semafory kształtowe na świetlne.
Nastawnia wykonawcza Az1 obsługiwała przejazd na ulicy Bytomskiej oraz posiadała klucze od rozjazdów kierujących na most #PÓŁNOCNY.
Klucz do zwrotnicy nr 6 (odgałęzienie na szyb #IGNACY) znajdował się na nastawni dysponującej Az.
W czerwcu 1997 r. zamknięto posterunek Azoty, a we wrześniu nastąpiła fizyczna likwidacja nastawni dysponującej i wykonawczej.
Warto dodać, że przy rozjeździe odgałęziającym na most zsypowy szybu #IGNACY przy moście nad ulicą Michałkowicką znajdował się posterunek Ignacy. Wyposażony był w kluczowe urządzenia zabezpieczenia ruchu z sygnalizacją świetlną.
Powstał w momencie wybudowania odgałęzienia w 1959 r. do szybu #IGNACY. Gdy po kilku latach gdy zapotrzebowanie na piasek zmniejszyło się posterunek zamknięto. W 1968 r. posterunek był już nieczynny. Po kilku latach budynek nastawni zburzono.
Po zamknięciu posterunku na bocznice wpuszczano tylko jeden pociąg "na raz".
Opis na podstawie relacji byłych pracowników PMP PW.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1994 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.330403, 19.004122
Rok otwarcia: 1953
Rok zamknięcia: 1997
Rok elektryfikacji: 1956
Rok deelektryfikacji: 2004
Status: Zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Północna (Jęzor Centralny - Barbara) - 1972 r.

Galeria