Bańgów (Bg)

Posterunek powstał stosunkowo późno w porównaniu do innych posterunków na Magistrali Północnej. Wybudowano go w momencie połączenia Magistrali Północnej i Magistrali Błędowskiej w1971 r.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1997r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.324067 , 19.034960
Rok otwarcia: 1971
Rok zamknięcia: 2004
Rok elektryfikacji: 1956
Rok deelektryfikacji: 2004
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Północna (Jęzor Centralny - Barbara) - 1972 r.
Magistrala Błędowska (Kuźnica War. - Bańgów) - 1972 r.

Galeria