Bańgów (Bg)

Posterunek powstał stosunkowo późno w porównaniu do innych posterunków na Magistrali Północnej. Wybudowano go w momencie połączenia Magistrali Północnej i Magistrali Błędowskiej.

Plan schematyczny 1997r.

Informacje

Rok otwarcia: 1971
Rok zamknięcia: 2004
Rok elektryfikacji: 1971
Rok deelektryfikacji: 2004
Status: zlikwidowany

Galeria