Brzozowica (BW)

Pierwotnie zaprojektowane na stacji Brzozowica urządzenia mechaniczne z sygnalizacją świetlną zostały w 1991 r. zmodernizowane i napędy mechaniczne zostały zastąpione napędami elektrycznymi.
W 1996 r. zlikwidowano bocznicę Fabryki Domów.
W 1999 r. zdecydowano się na przebudowę odgałęzienia bocznicy "Łabędzka" po którym będą się odbywać dostawy węgla do Elektrowni Łagisza.
Bocznica została zabezpieczona wykolejnicą WK200 uzależnioną z rozjazdem odgałęziającym od toru szlakowego nr 205. W miejscu odgałęzienia zabudowano szafę torową z aparatem blokowym.
Jednocześnie zlikwidowano tor nr 200, po którym odbywała się obsługa bocznicy "Łabędzka" ze stacji Kuźnica Warężyńska KWA. Tor ten na stacji KWA zakończono kozłem oporowym.
Likwidacja Zakładu Kruszyw Mineralnych oraz bocznicy WPK (która przejęła ten zakład) spowodowała, że zbędne stały się tory i urządzenia srk związane z tą bocznicą.
W 2006 r. przewidziano ich całkowity demontaż oraz zastąpienie świetlnych tarcz ostrzegawczych stałymi.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1991 r. get_app
Plan schematyczny 2000 r. get_app
Plan schematyczny 2006 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.338254, 19.140479
Rok otwarcia: 1956
Rok zamknięcia: 2012
Rok elektryfikacji: 1969
Rok deelektryfikacji: 2003
Status: Zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Błędowska (Kuźnica War. - Bańgów) - 1972 r.

Galeria