Ćmok (CM)

Od momentu uruchomienia posterunku, aż do roku 1977 r. istniało tylko odgałęzienie do szybu Wschodniego KWK Wieczorek. W 1976 r. powstało Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego "KOMBUD" - Fabryka Domów Jednorodzinnych "SIGMA", która specjalizowała się w budowie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
W 1977 r. na terenie fabryki wybudowano bocznicę i włączono ją do Magistrali Południowej. 
Od 1951 r. do 1977 r. na posterunku były mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Od 1977 roku w nowo wybudowanym budynku nastawni - przekaźnikowe. 
Układ torowy posterunku Ćmok po włączeniu bocznicy do magistrali przedstawia plan schematyczny z 1978 r. Nie zrealizowano w całości założeń projektowych w terenie. Zamiast żeberka ochronnego (tor nr 112) pomiędzy rozjazdem nr 21 i 24 zabudowano wykolejnicę Wk1 oraz wybudowano zaraz po uruchomieniu rozjazdy nr 5 i nr 6 (przypuszczalnie przed 1977 r. gdy nie było fabryki domów oznaczone były jako nr 1 i nr 2), ponieważ tę samą funkcję spełniały nowo zabudowane rozjazdy nr 1 i nr 2. 
Na początku lat 80-tych w wyniku nasilonych szkód górniczych w rejonie post. Ćmok, kiedy było bardzo utrudnione utrzymanie odcinków izolowanych zrezygnowano z dalszego ich stosowania do kontroli zajętości torów i rozjazdów. W 1983 r. zostały one zlikwidowane a w ich miejsce zaprojektowano czujniki torowe. Niestety służyły one tylko do zmian obrazów sygnałowych na semaforach, przebiegi postanowiono zwalniać ręcznie zwalniaczami kluczowymi zabudowanymi na zewnątrz nastawni. 
W 2004 r. w związku z wcześniejszą likwidacją rozjazdów nr 3 i nr 4 postanowiono przebudować urządzenia srk i opracować nowy regulamin techniczny. Zlikwidowano urządzenia związane z wjazdem na teren fabryki domów "SIGMA". Dodatkowo w trakcie przebudowy dla jazd z torów niewłaściwych wyposażono sygnalizatory sygnału zastępczego w komorę światła czerwonego.
Po zamknięciu posterunku w 2012 r. odgałęzienie do szybu Wschodniego KWK Wieczorek zostało przeniesione na posterunek Brzęczkowice.
Manewry na terenie fabryki realizowała lokomotywa 401Da-448.
Po likwidacji zakładu lokomotywa zmieniła właściciela. Była nią firma Lokomotiv. Zdjęcie lokomotywy zostało zrobione w 2016 r. w Stalowej Woli na terenie Lokomotivu, gdzie oczekiwała wykonania naprawy okresowej oraz znalezienia nowego nabywcy, którym okazał się następnie Industrial Division.
Obecnie pracuje w Remkolu w Rzepinie (info Dawid Petelicki).

Plan schematyczny

Plan schematyczny 2004 r. get_app
Plan schematyczny 1978 r. get_app

Informacje

Rok otwarcia: 1951
Rok zamknięcia: 2012
Rok elektryfikacji: 1962
Rok deelektryfikacji: 2003
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Południowa (Jęzor Centralny - Klara)

Galeria