Dąbrowa (Db)

W 1974 r. PMP PW rozpoczęło zaopatrywanie niektórych elektrowni w węgiel z powodu przeciążenia linii katowickiego okręgu kolejowego.
W 1977 r. zaprojektowano dodatkowe połączenie Elektrowni Jaworzno III z linią kolei piaskowej Wysoki Brzeg (później JCC) — Sobieski PKP. Nowe połączenie o długości 2,5 km umożliwiło obsługę elektrowni bezpośrednio z KWK Jaworzno - Ruch Sobieski.
Projekt przewidywał budowę posterunku o nazwie Elektrownia. Jednak po uruchomieniu otrzymał on nazwę Dąbrowa. Na posterunku zostały zabudowane w 1978 r. przekaźnikowe urządzenia srk z izolacją torów i rozjazdów. Wybudowano nastawnię dysponującą (obecny budynek nastawni) oraz nastawnię wykonawczą z blokadą stacyjną w rejonie przejazdu niestrzeżonego pomiędzy semaforami K i L a P i R. Nastawnia wykonawcza miała obsługiwać 4 rozjazdy z obsługą ręczną, które miały umożliwić uniwersalne jazdy z kierunku st. Jęzor i Elektrowni Jaworzno III w kierunku post. Sobieski i Kosztowy z możliwością mijania pociągów na stacji Dąbrowa.
Wszystkie urządzenia srk dla w/w sytuacji zostały zabudowane, tak w nastawni dysponującej jak i
wykonawczej. Przed uruchomieniem urządzeń srk doszło jednak do kradzieży i całkowitej dewastacji nastawni wykonawczej oraz zabudowanych tam urządzeń, w rezultacie czego przekazano do eksploatacji jedynie urządzenia srk w nastawni dysponującej. W 1981 roku opracowany został nowy projekt urządzeń srk, przewidujący włączenie drugiego toru pomiędzy stację Jęzor a post. Dąbrowa. Projekt ten został zrealizowany częściowo, ponieważ na skutek transformacji ustrojonych oraz zmniejszeniu natężenia ruchu kolejowego zaniechano dokończenia budowy tego toru a tym samym i urządzeń srk. Tor ten następnie rozebrano, zlikwidowano również rozjazdy 6, 7, 8, 9 w rejonie nieuruchomionej (zdewastowanej) nastawni wykonawczej oraz rozjazdy nr 1 i 5 przy nastawni dysponującej. W rezultacie tych działań dokumentacja techniczna urządzeń srk stała się nieaktualna a urządzenia srk pracowały na podstawie licznych nieautoryzowanych poprawek, przy wyłączonej izolacji torowej torów i rozjazdów. W 1994 r. wykonano nowe wszystkie podstawowe obwody zależnościowe decydujące o bezpieczeństwie ruchu kolejowego.
Do tych obwodów doprojektowano urządzenia blokady liniowej typu Eap do st. Jęzor (na st. Jęzor rejon “JCC” urządzenia blokady już są przygotowane do uruchomienia w kierunku post. Dąbrowa) a w kierunku post. Kosztowy zaprojektowano urządzenia blokady liniowej typu PUS (znacznie tańsze
od blokady Eap, jednak stanowiące tylko środek pomocniczy dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego). Z uwagi na wcześniejsze zlikwidowanie rozjazdów 1 i 5 konieczna stała się również przebudowa semafora A i ToA na odległość min. 200 m od miejsca niebezpiecznego.
Kolejną decyzję o przebudowie urządzeń srk na posterunku Dąbrowa podjęto w 2002 r. 
Zaplanowano:
- zabudowanie dwóch rozjazdów nr 5 i 6 za przejazdem do lasu. Rozjazdy te nastawiane będą za pomocą napędów elektrycznych.
- kontrolę niezajętości wszystkich torów i rozjazdów.
- tarczę manewrową Tm1 zabudowaną przed ukresem rozjazdu nr 3 oraz wskaźnik W5
- tarczę manewrową Tm2 zabudowaną przed stykiem rozjazdu nr 6 oraz wskaźnik W5
- na semaforach wyjazdowych E, F, K i L przebiegi manewrowe (zamykane).
- wybudowanie sieci trakcyjnej nad zabudowanymi rozjazdami oraz przebudowy sieci istniejącej.
Przyczyną przebudowy urządzeń srk na stacji Dąbrowa (wybudowanie mijanki) było ograniczenie przepustowości linii. Pociągi wyjeżdżające z Elektrowni w kierunku JCC muszą być wysłane, aż do posterunku „Kosztowy” w celu zmiany czoła pociągu i odwrotnie. W takim przypadku cały szlak Dąbrowa - Kosztowy jest zajęty. Innym rozwiązaniem by było zaangażowanie dodatkowej lokomotywy pchającej. Jednakże takie rozwiązanie pociąga za sobą znaczne nakłady finansowe.
Przebudowa układu torowego umożliwiła dyżurnemu ruchu wykonywanie manewrów zmiany czoła pociągu dla każdego kierunku jazdy oraz wymijanie się pociągów.
Za posterunkiem Dąbrowa w kierunku posterunku Kosztowy w latach 90-tych powstała bocznica szlakowa Biały Brzeg na potrzeby KWK Jaworzno - Ruch Sobieski . Była tam rampa, na którą podjeżdżały ciężarówki i wyładowywały wprost do wagonów muł wybrany z pobliskich osadników.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1978 r. get_app
Plan schematyczny 1981 r. get_app
Plan schematyczny 2003 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.19770, 19.20190
Rok otwarcia: 1977
Rok elektryfikacji: 1978
Rok deelektryfikacji: 2005
Status: Czynny

Linie kolejowe

Linia Jęzor Centralny - Hołdunów Ziemowit

Galeria