Feliks

Posterunek Feliks został otwarty w momencie wybudowania połączenia pomiędzy Wysokim Brzegiem a KWK Komuną Paryską. Obsługiwał wjazd na bocznicę kopalni upadowej Feliks. Posterunek osłonięty był semaforami kształtowymi obsługiwanymi z nastawni parterowej. Bocznica upadowej nie była zelektryfikowania, tylko tor główny. Na bocznicy znajdowała się niewielka sortownia oraz waga wagonowa. Po zaprzestaniu wydobycia na upadowej "Feliks", bocznicę wykorzystywano do przeładunku urobku z kolei wąskotorowej z Szybu "Krasicki" oraz upadowej "Danuta". Posterunek zlikwidowano na początku lat 90-tych.
Opis na podstawie książki "Kolej w Jaworznie słowem i fotografią" J.Górniak, D.Staszkiewicz, W.Głowacz, I.Brandys.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1958 r. get_app
Plan schematyczny 1984 r. get_app
Plan schematyczny 1987 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.224694, 19.218278
Rok otwarcia: 1954
Rok elektryfikacji: 1978
Rok deelektryfikacji: 2005
Status: Zlikwidowany

Linie kolejowe

Linia Jęzor Centralny - Komuna Paryska

Galeria