Guido / Haldex Makoszowy (Gu)

W 1909 roku przedłużono linię przezchlebską do szybów "Delbruck" (później KWK Makoszowy). Na linii tej powstała bocznica mostu podsadzkowego szybu "Guido".

W latach 60. znacznie rozbudowano układ torowy w związku z powstaniem zakładu "Haldex Makoszowy".
Około roku 1980 został zamknięty most podsadzkowy.

W 1986 roku zelektryfikowano linię Tunel - KMO, jednak tory na bocznicy Haldexu pozostały niezelektryfikowane.

Obsadę posterunku zdjęto w dniu 25.06.1992. Posterunkiem opiekuńczym bocznicy szlakowej "Haldex Makoszowy" został posterunek KMO.

W związku z likwidacją KWK Makoszowy oraz odcinka Biskupice - KMO, w 2017 roku likwidacji uległa również bocznica "Haldex Makoszowy".

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1964r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.282588, 18.791958
Rok otwarcia: 1909
Rok zamknięcia: 1992
Rok elektryfikacji: 1986
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Tunel - KWK Makoszowy

Galeria