Karol Miarka (KMr)

Budowę posterunku Karol Miarka rozpoczęto w 1969 r. przez KWK Rozbark. W tym samym czasie również budowano wiadukt drogowo-tramwajowy nad torami kolejowymi (ul.Chorzowska) przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych PRK-5 oraz wybudowano już nową łącznicę wąskotorową Chorzów Przeładownia-Trójkąt Bytom wraz z mijanką (po uruchomieniu łącznicy zlikwidowano połączenie Bytom Rozbark-Trójkąt Bytom). 
Rok później posterunek oddano do użytku. Znajdował się na 2,17 km linii nr P210 Zygmunt August - Szyb Piast KWK Polska (linia zelektryfikowana). 

Posterunek obsługiwał:
- z kierunku stacji Zygmunt August odgałęzienie prowadzące do posterunku Łagiewniki.
- z kierunku Łagiewnik obsługiwał odgałęzienie do stacji Chorzów Stary oraz do placu drzewnego - szyb Karol Miarka.

Odgałęzienie do placu oddano do użytku kilka miesięcy po otwarciu posterunku z racji trwającej jeszcze wtedy budowy wiaduktu nad ulicą Krzyżową. Plac drzewny funkcjonował krótko a na jego miejscu powstał ZRB (zakład remontowo-budowlany W-70). Przygotowywano tam różnego rodzaju mieszanki betonowe. Wagony z potrzebnym kruszywem odstawiano na stacji MARTA przez PMP PW, następnie przyjeżdżał parowóz z KWK Rozbark i zabierał je do ZRB.
W 1981 r. między posterunkiem Łagiewniki a Karol Miarka zabudowano rozjazd odgałęziający do Fabryki domów. Fabryka ta jednak nie została uruchomiona. W 1984 r. zaczęto ją przekształcać w Zakłady Gumowe Górnictwa. W lipcu 1988 r. przeniesiono produkcję z zakładu w Miechowicach do zakładu w Łagiewnikach. 

Posterunek Karol Miarka obsługiwał (wg planu z 1973 r.):
- rozjazdy 101,102,103,104
- semafory A,B,C,D
oraz ryglował zwrotnicę nr 82 obsługiwaną z nastawni CS7. 
Nastawnia CS7 obsługiwała (wg planu z 1973 r.):
- rozjazdy normalnotorowe 1,82,91,92,93,94,95
- rozjazdy wąskotorowe 3,8
- wykolejnice Wk9,Wk10,Wk11,Wk12
- semafor X,Q,Z,W.
- tarcze manewrowe Tm1,Tm2,Tm3,Tm4,Tm5.
Nastawnia Chp obsługiwała (wg planu z 1973 r.):
- rozjazd wąskotorowy 2,6,7

Żeberko ochronne (2a) odchodzące od rozjazdu nr 82 zapobiegało stoczeniu wagonów ze stacji Chorzów Stary w kierunku Łagiewnik. Pomiędzy torem 2 a 4W (plan z 1973 r.) dokonywano przeładunku drewna z taboru normalnotorowego na wąskotorowy i potem transportowano do KWK Siemianowice.
Natomiast przeciwległe ze sobą żeberka przy nastawni CS7 służyły do rozładunku i do załadunku taboru GKW na tabor normalnotorowy. Była zabudowana specjalna rampa przeładunkowa. Przy jej pomocy między innymi wysyłano do naprawy lokomotywy parowe GKW do zakładów naprawczych w Nowym Sączu. Wagony osobowe, towarowe oraz lokomotywy spalinowe naprawiono w warsztatach naprawczych w Rozbarku.
Mijanka na torze wąskim (tory 1W i 6W) pełniła dwie funkcje. Pierwsza to klasyczna mijanka. Druga to oblot składu jadącego z Huty Zygmunt w kierunku Bytom Karb. Pociąg jadący z huty wjeżdżał na mijankę. Na mijance lokomotywa zmieniała czoło i pociąg ruszał dalej w kierunku posterunku Łagiewniki do stacji Bytom Karb.
Wydarzenia:
1969 r. - wybudowano łącznicę wąskotorową Chorzów Przeładownia-Trójkąt Bytom oraz łącznicę normalnotorową od post.Łagiewniki do post.Rozbark (KWK Rozbark).
1970 r. - KWK Barbara-Wyzwolenie została połączona z kopalnią Chorzów i nosiła nazwę Barbara-Chorzów
1982 r. - zamknięcie nastawni dysponującej Chp z powodu ograniczenia ruchu. Jej funkcję przejęła nastawnia wykonawcza Chp1 (po 1982 r. Chp).
1985 r. - likwidacja nastawni CS7. Część funkcji przejmuje post. Karol Miarka
1985 r. - likwidacja fizyczna odgałęzienia do Huty Kościuszko (plac ładunkowy) oraz do kopalni Barbara-Chorzów. Został tylko punkt przeładunkowy
2000 r. - likwidacja szlaku na na szyb Piast KWK Polska
2005 r. - likwidacja połączenia pomiędzy stacją Zygmunt August – Haldex Szombierki
Opracowanie opisu: Jacek Białow, 2020

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1973 r. get_app
Plan schematyczny 1985 r. get_app
Plan schematyczny (Chorzów Przeładownia) 1962 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.325930 , 18.946915
Rok otwarcia: 1970
Rok zamknięcia: 2003
Status: Zlikwidowany

Linie kolejowe

Linia Zygmunt August - Marta
Linia Karol Miarka - Haldex Szombierki

Galeria