Łagiewniki (Łg)

W 1969 r. zburzono parterowy budynek nastawni posterunku Łagiewniki, który pełnił funkcję osłonnego a w jego miejsce wybudowano nastawnię piętrową wyposażoną w urządzenia mechaniczne scentralizowane. Nowy posterunek zaczął pełnić funkcję posterunku odgałęźnego. Było to związane
z rozbudową układu torowego w okolicy posterunku Łagiewniki. Wybudowano łącznicę wąskotorową Chorzów Przeładownia -Trójkąt Bytom oraz łącznicę normalnotorową od post. Łagiewniki do post. Rozbark. Posterunek był własnością KWK Rozbark.
Następnie w 1976 r. połączono bocznicę zakładu Haldex Szombierki i posterunek Łagiewniki przez tzw. Szyby Rycerskie, czyli teren dawnej Kopalni „Łagiewniki” należącej od 1 lipca 1971 r. do kopalni „Rozbark”. Posterunek Łagiewniki i Haldex Szombierki uzależnione były uzależnione między sobą blokadą stacyjną. Powstało wtedy jedyne połączenie między KP Szczakowa i KP Kotlarnia. W 1995 r. zlikwidowano blokadę stacyjną i zastąpiono ją blokadą liniową. Zlikwidowano wtedy semafor B2 i zabudowano nowy semafor F kilkadziesiąt metrów wcześniej przed posterunkiem Łagiewniki.
Kolejną zmianą w 1976 r. w okolicy posterunku Łagiewniki było wybudowanie wieży oraz ułożenie torów do załadunku kamienia z KWK Rozbark. W tym celu pomiędzy posterunkami Łagiewniki a Rozbark zabudowano szafę blokową oraz rozjazd odgałęźny nr 101. Układ torowy przedstawia plan z 1976 r. Wybudowanie wieży było koniecznością ze względu na duże wydobycie węgla na KWK Rozbark i braku miejsca na terenie kopalni do załadunku kamienia. Z powodu zmniejszającego się wydobycia załadunek z wieży trwał zaledwie parę lat i wrócono do załadunku kamienia na terenie kopalni. Następnie wieża nie była użytkowana przez kilka lat. 
W 1981 r. między posterunkiem Łagiewniki a Karol Miarka zabudowano rozjazd nr 31 odgałęziający do Fabryki domów. Fabryka ta jednak nie została uruchomiona. W 1984 r. zaczęto ją przekształcać w Zakłady Gumowe Górnictwa. W lipcu 1988 r. przeniesiono produkcję z zakładu w Miechowicach do zakładu w Łagiewnikach. Materiały do ZGG dostarczał jeden nieduży skład dziennie.
W latach 80-tych pomiędzy Łagiewnikami a Haldexem Szombierki powstało nieduże zwałowisko. Wagony z kamieniem dostarczano na tory po KWK Łagiewniki, stamtąd zabierano je poza teren kopalni na krótki tor zwałowy i następnie rozładowywano. Tory te były również wykorzystywane do odstawiania uszkodzonych wagonów z KWK Rozbark. Na początku lat 90-tych rozebrano większość z tych torów i rozjazdów. Pozostawiono jedynie dwa tory do obsługi zwałowiska (tor nr 1,3) oraz wydłużono tor zwałowy za rozjazdem nr 21 aż do granicy Haldexu Szombierki. W 1999 r. tory do zwałowania kamienia (nr 1 i 3) zlikwidowano wraz z semaforami B1 i B3 oraz  wybudowano rozjazdy nr 23 i 24. W dalszym ciągu istniało połączenie pomiędzy post. Łagiewniki a Haldexem Szombierki.
Zdarzało się czasami, że kopalnia Rozbark wysypywała awaryjnie kamień w niedużych ilościach wzdłuż toru pomiędzy posterunkiem Rozbark a Łagiewniki w przypadku kłopotów z transportem na Barbarę. 
W 1992 r. doprowadzono do nieczynnej wieży tor wąski i postanowiono ją wykorzystać do załadunku miału dla Elektrowni Chorzów. W trakcie budowy toru wąskiego do wieży, przebudowano również istniejący tor normalny – pozostawiono awaryjnie tylko jeden tor. Tor wąski i normalny łączyły się przed urządzeniem zsypowym w tor trójszynowy. Otwarcie bocznicy nastąpiło 15.11.1992 r. Próżny pociąg przyjeżdżał z Elektrowni Chorzów i zatrzymywał się na stacji Chorzów Przeładownia. Następnie lokomotywa na mijance dokonywała oblotu składu a ten następnie był spychany przez około 1,5 km pod wieżę do załadunku miału. Po około 2-3 latach z powodu nie wykorzystywania toru normalnego zlikwidowano go. Pozostawiono tylko tor wąski. Po torze normalnym zachował się jedynie fragment krzyżownicy oraz trzy szyny w torze wyciągowym. Ostatni załadunek węgla dla Elektrowni Chorzów odbył się 15.05.2001 r. Wieża w dziennikach ruchu istniała pod nazwą 500-tki ze względu na możliwą ilość zgromadzonego materiału. 
Po zakończeniu wydobycia w KWK Rozbark w 2004 r. znacząco ustał ruch przez posterunek Łagiewniki. Nie było już transportu kamienia na zwałowisko i do zakładu Haldex Szombierki. Utrzymanie odcinka pomiędzy stacją Zygmunt August a posterunkiem Karol Miarka nie było już opłacalne dla KP Szczakowa. W tej sytuacji postanowiono wstrzymać ruch na linii Zygmunt August – Haldex Szombierki i zamknąć posterunek. Nastąpiło to w sierpniu 2005 r. 

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1976 r. get_app
Plan schematyczny 1987 r. get_app
Plan schematyczny 1993 r. get_app
Plan schematyczny 1998 r. get_app
Plan schematyczny 1999 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.332242, 18.927389
Rok zamknięcia: 2005
Status: Zlikwidowany

Linie kolejowe

Linia Karol Miarka - Haldex Szombierki

Galeria