Ludwik (pyskowicki)

Z powodu pogarszającego się stanu technicznego toru pomiędzy posterunkami Ludwik i Wesoła, posterunek Ludwik został zamknięty 16.07.1973 r. Tor ten rozebrano w ciągu następnych dwóch lat.
Posterunek Ludwik nazywano często "Ludwikiem pyskowickim” dla odróżnienia go od posterunku o tej samej nazwie znajdującego się przy KWK Sosnowiec.
Ruch pociągów na szlaku "Michał-Ludwik" był dwukierunkowy natomiast "Wesoła-Ludwik" jednokierunkowy. Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego nie były przystosowane do przepuszczania pociągów "Jerzy-Wesoła".

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1972 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.323714, 18.821781
Rok otwarcia: 1950
Rok zamknięcia: 1973
Rok elektryfikacji: 1986
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)

Galeria