Michał (Mi)

Przed 1955 r. nastawnia dysponująca znajdowała się w budynku późniejszej nastawni wykonawczej
M-1 a wykonawcza w miejscu późniejszej dysponującej M. Oba budynki były parterowe.
W 1955 r. parterowy budynek nastawni wykonawczej został wyburzony a na jego miejscu zbudowano nową piętrową nastawnię ale już dysponującą. Stara nastawnia dysponująca stała się wykonawczą    M-1. Nastawnia „Mi2” (piętrowa) została zbudowana prawdopodobnie w momencie oddania do użytku łącznicy w kierunku posterunku Ludwik.
Semafory kształtowe na stacji Michał zostały zainstalowane w latach 50-tych. Na początku lat 90-tych były już w bardzo złym stanie technicznym. Postanowiono dokonać przebudowy urządzeń srk na stacji Michał.
Po przebudowie nastawnia wykonawcza M-1 (Mi1) miała pulpit kostkowy. Na Nastawni dysponującej M (Mi) i drugiej wykonawczej M-2 (Mi2) zostały zainstalowane były plany świetlne. W 2000 r. przebudowano plan świetlny na nastawni dysponującej na pulpit kostkowy i zlikwidowano nastawnie wykonawczą Mi1, a Mi2 zaadaptowano na przekaźnikownię.
Elektryfikacja stacji nastąpiła dość późno. W 1986 r. zelektryfikowano szlak Biskupice-Michał,
a w 1988 r. Czechowice-Michał oraz Michał-Szombierki. Delektryfikację przeprowadzono w na przełomie 1999/2000 r.
Rozbiórka rozjazdu nr 22 w rejonie nastawni Mi2 została przeprowadzona w 1994 roku. W 2001 r. zamknięto tor na odcinku Czechowice-Michał (tzw. tor nr 1 - górny), a rok później rozebrano jego nawierzchnię.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1972 r. get_app
Plan schematyczny 1996 r. get_app
Plan schematyczny 1997 r. get_app
Plan schematyczny 2003 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.329282, 18.801114
Rok otwarcia: 1913
Rok zamknięcia: 2017
Rok elektryfikacji: 1986
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)
Czechowice - Michał (linia "górna")

Galeria