Ostatek (Os)

Posterunek Ostatek dwukrotnie zmieniał swoją lokalizację od początku swojego istnienia.
Pierwszą jego lokalizację przedstawia plan schematyczny z 1968 r. Budynek nastawni dysponującej "Os" znajdował się około 100 m od przejazdu kolejowego na ulicy Zamkowej (obecna ul. 3 maja) w kierunku szybu OTWÓR III.
W czerwcu 1968 r. został opracowany projekt techniczno-roboczy bocznicy do osadników wód zrzutowych kopalni Sosnowiec. W 1969 r. rozpoczęto prace nad budową bocznicy. Nowa bocznica miała służyć do załadunku mułów z osadników. Wcześniej, przed wybudowaniem bocznicy muły ładowano z toru żeberkowego nr 5. Po wybudowaniu odgałęzienia do osadników uruchomiono nową nastawnię dysponującą wyposażoną również w mechaniczne scentralizowane urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Budynek nowej nastawni był zlokalizowany przy przejeździe kolejowym na ulicy Zamkowej (obecna ul. 3 maja).
Nastawnia wykonawcza "Os1" od początku była wyposażona w kluczowe urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów.
W 1980 r. zlikwidowano przejazd kolejowy i zastąpiono go wiaduktem. Spowodowane było to budową linii tramwajowej nr 15 oraz przebudową ulicy Czerwonego Zagłębia (obecna ul. 3 maja). Nowa ulica była znacznie szersza, bo zawierała pod wiaduktem aż po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. 
Budynek nastawni dysponującej wchodził w kolizję z projektem przebudowy ulicy i został przeniesiony po raz kolejny. Został zlokalizowany w pobliżu mostu zsypowego przy szybie OTWÓR II.
Nastawnia została wyposażona w przekaźnikowe urządzenia zabezpieczenia ruchu z sygnalizacją świetlną. Zlikwidowano tym samym nastawnię wykonawczą oraz przebudowano w nieznacznym stopniu układ torowy. Wybudowano rozjazdy nr 1,4 i 6. Po tej przebudowie układ torowy nie zmienił się do momentu likwidacji posterunku. Nową lokalizację nastawni oraz układ torowy po przebudowie przedstawia plan schematyczny z 1987 r. Ze względu na brak informacji nie naniesiono numeracji rozjazdów, semaforów i innych urządzeń srk.
Ciekawostką jest to, że przez teren szybu OSTATEK było połączenie z torami PKP. Przed rozjazdem rozdzielającym tor główny na tor "objazdowy" i "mostowy" kilkadziesiąt metrów wcześniej był rozjazd umożliwiający wjazd pociągów na plac drzewny. Z tego właśnie placu skład mógł być spychany na tory PKP (nie było możliwości oblotu składu na terenie placu).
Połączenie z torami PKP nie było używane przez składy PMP PW (może sporadycznie). Jedynie składy kopalniane korzystały z niego wjeżdżając po materiał na plac drzewny, który wcześniej dostarczyły składy PKP.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1984 r. get_app
Plan schematyczny 1971 r. get_app
Plan schematyczny 1968 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.286303, 19.151661
Rok otwarcia: 1953
Rok zamknięcia: 1998
Rok elektryfikacji: 1955
Rok deelektryfikacji: 1999
Status: Zlikwidowany

Linie kolejowe

Linia Jęzor Centralny - Ostatek

Galeria