Paruszowiec (Pc/Pa)

Posterunek odgałęźny Paruszowiec uruchomiono w 1973 roku, po ukończeniu budowy dwutorowej magistrali między Elektrownią Rybnik a stacją Boguszowice. Od magistrali odgałęziono jednotorową łącznicę ze stacją PKP Rzędówka (obecnie Leszczyny). Ruch sterowany jest z piętrowej nastawni, która wyposażona jest w urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

14 grudnia 2019r. zamknięto dla ruchu pociągów odcinek do stacji Boguszowice, a w 2020 roku został on fizycznie zlikwidowany.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1973r. get_app
Plan schematyczny 2003r. get_app
Plan schematyczny 2015r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.121864, 18.577720
Rok otwarcia: 1968
Status: czynny

Linie kolejowe

Magistrala Rybnicka (Kotlarnia - Boguszowice)

Galeria