Rój (Rj)

Posterunek bocznicowy Rój powstał między 1973 a 1979 rokiem. Odgałęział on tor do KWK Żory (nazywanej także "ZMP").

Posterunek ten ściśle współpracował ze stacją Boguszowice - semafor wjazdowy do post. Rój od strony KWK Borynia pełnił również funkcję tarczy ostrzegawczej dla semafora wjazdowego do stacji Boguszowice. Analogiczna sytuacja zachodziła w drugą stronę - semafor wyjazdowy z Boguszowic był tarczą ostrzegawczą dla semafora wjazdowego do post. Rój.

W 1997 roku rozpoczęła się likwidacja KWK Żory. Niedługo potem Rój stracił funkcję posterunku bocznicowego i obecnie pełni tylko rolę strażnicy przejazdowej jako posterunek "P-15".

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1988r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.039922, 18.611326
Status: zmienione przeznaczenie

Linie kolejowe

Linia Boguszowice - Pawłowice Górnicze

Galeria