Rój (Rj)

Posterunek bocznicowy Rój powstał w latach 1973/1975. Odgałęział on jednotorową linię do KWK Żory. Posterunek ten ściśle współpracował ze stacją Boguszowice - semafor wjazdowy do post. Rój od strony Boryni pełnił również funkcję tarczy ostrzegawczej dla semafora wjazdowego do stacji Boguszowice. Analogiczna sytuacja zachodziła w drugą stronę - semafor wyjazdowy z Boguszowic był tarczą ostrzegawczą dla semafora wjazdowego do post. Rój.

W 1997 roku rozpoczęła się likwidacja KWK Żory. Niedługo potem Rój stracił funkcję posterunku bocznicowego i obecnie pełni tylko rolę strażnicy przejazdowej jako posterunek "P-15".

Brak schematów.

Informacje

Lokalizacja: 50.039922, 18.611326
Status: zlikwidowany

Galeria