Wojciech

Posterunek ruchu przy bocznicy szybu "Wojciech" został otwarty 22.12.1964r. Do jego zadań należał nadzór nad manewrami na terenie bocznicy. Posterunek funkcjonował do dnia 29.06.1972.

Most rozładunkowy "Euling" powstał w 1913 roku przy okazji budowy linii z piaskowni pyskowickiej do szybu "Rudahammer". Po II wojnie światowej szyb otrzymał nazwę "Wojciech". Po pewnym czasie KWK "Pstrowski" zrezygnowała z używania szybu podsadzkowego. Most służył od tej pory jako punkt sprzedaży piasku budowlanego KP Kotlarnia. W latach 70 zastąpiono oryginalną nitowaną konstrukcję mostu na konstrukcję dwuprzęsłową.

Punkt rozładunkowy funkcjonował nieprzerwanie do 31 grudnia 2020 roku - tego dnia na most wjechał ostatni pociąg z piaskiem. Warto wspomnieć, iż był to ostatni czynny most rozładunkowy na całej sieci kolei piaskowych.

(opis na podstawie książki: Koleje Piaskowe tom I (Krzysztof Soida, Mariusz Furtek, Tomasz Roszak))

Brak schematów.

Informacje

Lokalizacja: 50.328842, 18.821986
Rok otwarcia: 1964
Rok zamknięcia: 1972
Status: zlikwidowany

Galeria