Zygmunt August (ZA)

Od 1953 r. do 1972 r. posterunek znajdował się w okolicy rozjazdu nr 8 (za mostem po lewej stronie torów patrząc w kierunku zachodnim). Po wybudowaniu posterunków Karol Miarka i Łagiewniki przez KWK Rozbark powstała również nowa nastawnia posterunku Zygmunt August, która znajdowała się już w innym miejscu. Zmienił się też układ torowy stacji, dodano tory nr 4 i nr 6. Stan ten przedstawia plan schematyczny z 1994 r. Tory te służyły przeważnie do oblotu składu z kamieniem z KWK Rozbark, który docelowo udawał się na zwałowisko Barbara. Składy te były obsługiwane przez trakcję parową (nie było sieci trakcyjnej na odcinku od post.Karol Miarka do KWK Rozbark).
W 1996 r. miała miejsce kolejna przebudowa stacji. Rozjazdy nr 1 i nr 2 przesunięto w stronę posterunku odgałęźnego Azoty wyposażając je w napędy elektryczne ze względu na znaczną odległość od nastawni. Wpłynęło to oczywiście na zmianę lokalizacji semafora A i SzA2N. Dodano semafory H,J,K,L. Głowice w semaforach A,D,E,G zmieniono z 3-komorowych na 4-komorowe z racji uzależnienia ich wskazań od semaforów wyjazdowych. Dodano dwie tarcze manewrowe Tm1,Tm2. W 1995 r. zlikwidowano odgałęzienie do szybu Zygmunt August lecz rozjazd pozostawiono (nr 8). Rozjazd ten był unieruchomiony i nie brał udziału w przebiegach. Został fizycznie zlikwidowany dopiero podczas kolejnej przebudowy w 2003 r. wraz z rozjazdem nr 9 oraz nr 10. W tym samym czasie zlikwidowano tor nr 2 do posterunku Lompa wraz z semaforem D i tarczą ToD. Zastąpiono tarczę zaporową SzA2N semaforem 4-komorowym M tworząc w ten sposób dwa szlaki jednotorowe w kierunku Siemianowic.
W sierpniu 2005 r. wstrzymano ruch na szlaku Zygmunt August - Łagiewniki. W 2006 r. podjęto się jego fizycznej likwidacji. W 2007 r. szlak Zygmunt August-Łagiewniki przestał istnieć wraz z przynależną infrastrukturą.
Pod koniec 2013 r. został rozebrany tor nr 4 i nr 6 oraz został zamknięty szlak na Haldex Michał. Stacja pełniła funkcję manewrową dla pociągów jadących na szyb Witczak KWK Centrum od strony PSS.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1996r. get_app
Plan schematyczny 2003r. get_app
Plan schematyczny 2007r. get_app
Plan schematyczny 1994 r. get_app

Informacje

Rok otwarcia: 1953
Rok zamknięcia: 2015
Rok elektryfikacji: 1956
Rok deelektryfikacji: 2004
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Północna (Jęzor Centralny - Barbara) - 1972 r.
Linia Zygmunt August - Marta

Galeria