Nieukończona stacja w Łączy

W latach 70 XXw. podjęto decyzję o wykorzystaniu sieci kolei piaskowych do wywozu węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. W ramach przygotowań do tego przedsięwzięcia zaplanowano dwie inwestycje: budowę łącznika z siecią PKP w rejonie posterunku Kanał oraz budowę stacji zbiorczej we wsi Łącza.

Prace przy budowie stacji rozpoczęto w 1979 roku od prac ziemnych. Ze względu na trudny profil, wzdłuż torów szlakowych wybudowano nasyp pod równię stacyjną. Powstał również zalążek głowicy rozjazdowej od strony Kotlarni. Prace przy budowie stacji przerwano w 1981 roku. Tory zlikwidowano dopiero w latach 90. Do dziś przetrwał nasyp pod równię stacyjną.

Brak schematów.

Informacje

Lokalizacja: 50.322280, 18.452185
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)

Galeria