Nieukończona stacja w Łączy

W latach 70 XXw. podjęto decyzję o wykorzystaniu sieci kolei piaskowych do wywozu węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. W ramach przygotowań do tego przedsięwzięcia zaplanowano dwie inwestycje: budowę łącznika z siecią PKP w rejonie posterunku Kanał oraz budowę stacji zbiorczej we wsi Łącza, na której składy węglowe z kopalń ROWu miały być łączone i odbierane przez lokomotywy PKP.

Prace przy budowie stacji rozpoczęto w 1979 roku od przygotowania terenu na długości 2.5km. Ze względu na to, że w miejscu planowanej stacji tor szlakowy miał dość znaczne pochylenia (tworzył "siodło"), zdecydowano o umieszczeniu stacji na nasypie, który do dziś jest widoczny przy wjeździe do wsi.

Rozpoczęto również prace nad układem torowym, lecz prace przerwano w 1981 roku z powodu kryzysu.
Położono jedynie 2 tory stacyjne oraz żeberko ochronne od strony Kotlarni. Postawiono również kilka sztuk bramek sieci trakcyjnej.
Cała infrastruktura została zlikwidowana w latach 90.

Brak schematów.

Informacje

Lokalizacja: 50.322280, 18.452185
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)

Galeria