Kanał (Knł)

Posterunek odstępowy Kanał został otwarty w 1975 roku, wraz z oddaniem do użytku linii PKP Rudziniec Gliwicki - Toszek Północ.

W latach 1979-1995 w obrębie posterunku istniało przejście rozjazdowe z linii PMPPW na linię PKP. Zbudowano je z myślą o wywozie węgla z kopalń ROW. Składy z kopalń miały być zwożone na zbiorczą stację w Łączy, stamtąd zabierane przez lokomotywy PKP i wyprowadzane przez posterunek Kanał na linię PKP.
Plany budowy stacji zbiorczej w Łączy nie zostały ostatecznie zrealizowane. Przejście rozjazdowe było jednak używane, a posterunek Kanał współpracował z posterunkiem Rudno przy kierowaniu ruchem między dwoma liniami - przełożenie rozjazdów wymagało otrzymania zgody od Rudna oraz wyprawienia pociągu jadącego od Rudna torem przeciwnym do zasadniczego.

Likwidacja przejścia rozjazdowego nastąpiła w roku 1995. Od tej pory posterunek dla kolei piaskowej pełnił tylko funkcję strażnicy przejazdowej.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1979r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.373309, 18.495967
Rok otwarcia: 1975
Rok elektryfikacji: 1970
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: czynny dla linii PKP

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)

Galeria