Leboszowice (Lb)

Stacja Leboszowice w pierwszych latach istnienia pełniła rolę stacji podkoparkowej dla KPP Smolnica. Literatura(1) jako datę rozpoczęcia eksploatacji piasku w Smolnicy podaje rok 1962, natomiast stacja Leboszowice jak i samo pole piaskowe figuruje już w SRJP z roku 1961.

KPP Smolnica eksploatowała 3 pola wydobywcze, transportując piasek 15-wagonowymi składami złożonymi z wagonów 15W. Urobek wożono do szybów KWK Knurów (Foch, Krywałd, Aniołki), a od 1964 roku również do szybu podsadzkowego w Bojkowie. Piasek kopały koparki Skoda E-25 (po jednej na pole).

W latach 1962-1966 budowano odcinek łączący stację w Leboszowicach z Kotlarnią przez Goszczyce. W 1967 roku rozpoczęto zasypywanie wyeksploatowanych pól piaskowych odpadami górniczymi, a rok później definitywnie zakończono wydobycie.

Po zamknięciu piaskowni stacja Leboszowice odpowiadała za obsługę frontów zwałowych na zwałowisku "Smolnica". Trafiały tu odpady z KWK Knurów, KWK Szczygłowice, KWK Sośnica oraz KWK Gliwice.

W dniu 21.06.1984, około 2km za stacją Leboszowice w stronę posterunku Goszczyce doszło do czołowego zderzenia pociągów prowadzonych przez lokomotywy TEM2-192 oraz Ty51-82. Drużyna lokomotywy TEM2 zasnęła i pociąg prowadzony lokomotywą TEM2 minął semafory stacji Leboszowice wskazujące sygnał "stój". W zderzeniu zginęły 3 osoby.

W roku 1988, około 2.5km za stacją Leboszowice na szlaku w stronę Goszczyc powstała bocznica szlakowa do zakładu odzysku węgla "Gwarex-Ryan Poland". Wjazd na nią umożliwiał rozjazd odgałęziający nr. 101, uzależniony z wykolejnicą Wk100. Przy rozjeźdze znajdowała się szafa torowa z kluczem do rozjazdu, aparatem blokowym oraz aparatem telefonicznym typu MB zapewniającym łączność z dyżurnym ruchu stacji Leboszowice.
Bocznica funkcjonowała przez 9 lat aż do 1997 roku.

W 2012 roku otwarty został nowy front zwałowy, odgałęziony od szlaku Leboszowice - Kotlarnia za pośrednictwem rozjazdu nr. 101. Znajduje się on 2 km za stacją Leboszowice, przy biurze oddziału zwałowania KP Kotlarnia. Przy rozjeździe usytuowana jest szafa z kluczem do rozjazdu i aparatem blokowym. W 2017 roku powstał tam kolejny zakład odzysku węgla, jednak do wywozu urobku nie wykorzystuje się kolei.

Zwałowisko wraz ze stacją Leboszowice zostało zamknięte w 2015 roku.

Na stacji ruch prowadziły 2 nastawnie: LB od strony Nieborowic oraz LB-1 od strony Kotlarni. Stacja wyposażona jest w semafory świetlne oraz ręcznie nastawiane rozjazdy. W 2007 roku zamknięto posterunek LB-1, a rozjazdy w jego okręgu nastawczym wyposażono w elektryczne napędy nastawiane z posterunku LB.

Przypisy:
(1) - Koleje Piaskowe, tom I, Soida K. Furtek M. Roszak T. Wyd.Betezda, ISBN: 9788392332220

Plan schematyczny

Plan schematyczny 2004r. get_app
Plan schematyczny 2015r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.239327, 18.552097
Rok otwarcia: 1961
Rok zamknięcia: 2015
Status: zamknięty

Linie kolejowe

Goszczyce - Krywałd

Galeria