Rudno (Ru)

Posterunek powstał wraz z budową magistrali zachodniej na odcinku Kotlarnia - Taciszów Bycina. Wyposażony był w trapezowe przejście rozjazdowe z rozjazdami ręcznymi oraz sygnalizację świetlną. Nastawnia mieściła się w parterowym budynku, architektonicznie bliźniaczym do tych w Rudach i Łączy.

W 1979 roku na posterunku Kanał oddano do użytku tor łączący kolej piaskową z linią PKP Rudziniec Gliwicki - Toszek Północ. Posterunek Rudno współuczestniczył w obsłudze tej łącznicy, dając nakaz przełożenia rozjazdów na Kanale oraz wyprawiając pociąg torem lewym w kierunku Kanału.

W 1994 roku rozebrano jeden tor na odcinku Goszczyce - Rudno. Przebudowano wówczas układ torowy, pozostawiając jeden rozjazd (nr 3) i tworząc przejście ze szlaku jednotorowego na dwutorowy.

We wrześniu 2000 roku posterunek został zdewastowany przez wandali, wobec czego został zamknięty. Drugi tor szlakowy na odcinku Rudno - Drama zlikwidowany został dopiero w czerwcu 2012 roku, a ruiny nastawni zniknęły w ciągu kolejnych 2 lat.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1971r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.350539, 18.480812
Rok otwarcia: 1967
Rok zamknięcia: 2002
Rok elektryfikacji: 1970
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)

Galeria