Smolnica (Sm)

Historię tego miejsca należy podzielić na okresy funkcjonowania "starego" i "nowego" posterunku. Za takim podziałem przemawia różnica w odległości od posterunku Nieborowice wynikająca z porównania SRJP z roku 1961 i 1972, wynosząca 0.9km.

Posterunek "stary" (2.3 km od Nieborowic):
W 1950 roku otwarto piaskownię w okolicy Nieborowic i doprowadzono do niej tor z KWK Knurów. SRJP z roku 1961 określa położenie posterunku Smolnica w odległości 2.3km od ogałęzienia w Nieborowicach, czyli na wysokości budynku administracyjnego piaskowni. Mapy z przełomu lat 1959-1961 pokazują, że istniały tu bocznice szlakowe na trzy pola piaskowe (wówczas były one już wyeksploatowane), lecz nie istniała stacja w żadnej formie.

Posterunek "nowy" (1.4 km od Nieborowic):
Między 1961 a 1966 rokiem oddano do użytku nową stację.
Oprócz stacji wybudowano jeszcze dwustanowiskową halę warsztatową, położoną w odległości 1 kilometra od stacji w stronę Leboszowic.

Stacja ta posiadała 4 tory - trzy z nich (nr 1, 3, 5) były przystosowane do prowadzenia ruchu pociągów, a ostatni z nich (nr 7) pełnił rolę toru odstawczego.
Istniały dwa kształtowe semafory wjazdowe, a przy torach stacyjnych ustawiono mechaniczne tarcze zaporowe.
Rozjazdy od strony Leboszowic (przy nastawni) były przestawiane ręcznie, a od strony Nieborowic za pomocą pędni.

Stacja pełniła rolę mijanki oraz dodatkowo obsługiwała:
- bocznicę szlakową do osadnika KWK Knurów
- bocznicę szlakową na zwałowisko urządzone w jednym z pól piaskowych
- bocznicę szlakową do warsztatów

Między rokiem 1973 a 1978 zlikwidowano bocznicę na zwałowisko.
Bocznica do osadnika prawdopodobnie zakończyła funkcjonowanie w pierwszej połowie lat 80.

Między 1981 a 1984 rokiem zlikwidowano tor odstawczy nr 7. Prawdopodobnie w tym okresie dokonano przebudowy sygnalizacji kształtowej na świetlną.

W 1988 roku zlikwidowano tor nr 5.
Wówczas stacja była czynna już tylko na jedną zmianę w godzinach 6:00 - 14:00.

Ostateczne zamknięcie posterunku nastąpiło w dniu 14.07.1989r.

Po likwidacji stacji funkcjonowały jeszcze warsztaty (WNTK Smolnica). Posterunkiem opiekuńczym bocznicy został podg. Nieborowice. Mniej więcej na przełomie XX i XXIw. warsztaty zostały zamknięte, a budynki wyburzono do roku 2004.

Budynek nastawni "Sm" został przejęty przez sąsiadującą stację wodociągową i miedzy 1997 a 2003 rokiem przebudowano go na obiekt gospodarczy. 

Opis opracowano na podstawie książki "Koleje Piaskowe, Tom I", archiwalnych map lotniczych z serwisu PZGIK oraz relacji byłych pracowników PMPPW.
autor opisu: Krzysztof Przybyła

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1996 r. get_app
Plan schematyczny 1988 r. get_app
Plan schematyczny 1984 r. get_app
Plan schematyczny 1978 r. get_app
Plan schematyczny 1966 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.228254, 18.595317
Rok zamknięcia: 1989
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Goszczyce - Krywałd

Galeria