Nieborowice (Nb)

Zalążek dzisiejszego posterunku odgałęźnego "Nieborowice" powstał w 1950 roku w miejscu odgałęzienia linii do szybu "Krywałd" od głównej linii z szybów "Foch" do piaskowni w Nieborowicach.

Rozjazd odgałęziający znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie kolei wąskotorowej GKW z Gliwic do Raciborza. Kolej wąskotorowa przecinała tor piaskowy w poziomie, a skrzyżowanie osłonięte było semaforami zarówno na torze wąskim, jak i normalnym. Obsługę semaforów zapewniała nastawnia stacji wąskotorowej.
Z nastawni tej obsługiwano także przejazd drogowy na drodze Gliwice - Rybnik, która wówczas jeszcze przecinała tor piaskowy w poziomie.

W 1964 wybudowano tor do posterunku Bojków.
W tym czasie zlikwidowano przejazd na drodze Gliwice - Rybnik, zastępując go wiaduktem oraz wybudowano nową nastawnię.
W nowych warunkach ruchowych zmienił się sposób prowadzenia ruchu w obrębie skrzyżowania z torem wąskim.
Przygotowanie przebiegu dla pociągów piaskowych wymagało otrzymania zgody z nastawni wąskotorowej.

W latach 80 dokonano wymiany urządzeń mechanicznych na przekaźnikowe.

Prowadzenie ruchu między sąsiednimi posterunkami opierało się na zapowiadaniu telefonicznym, choć w pewnym okresie (lata 90) między Nieborowicami a Leboszowicami używano blokady liniowej typu PUS.

Po zamknięciu stacji w Smolnicy (1989 r.) Nieborowice były posterunkiem opiekuńczym bocznicy szlakowej WNTK Smolnica aż do czasu ich zamknięcia.

W 1991 roku dokonano wymiany rogatek mechanicznych na elektryczne.
W 1997 zlikwidowano skrzyżowanie z torem GKW.

W 2017 zamknięto dla ruchu linię do Bojkowa, a w 2022 zlikwidowano rozjazd nr 1, tym samym definitywnie odcinając ją od sieci kolejowej KP Kotlarnia.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1952 r. get_app
Plan schematyczny 1991 r. get_app
Plan schematyczny 2022 r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.226448, 18.616019
Rok otwarcia: 1950
Status: czynny okresowo

Linie kolejowe

Goszczyce - Krywałd
Nieborowice - KWK Sośnica
Nieborowice - KWK Knurów

Galeria