Taciszów Bycina

Posterunek powstał w 1962 roku w miejscu odgałęzienia od odcinka Kanał Gliwicki (dziś Drama) - Taciszów torów nowo budowanej Magistrali Zachodniej do Kotlarni. Wyposażony był w piętrową nastawnię identyczną do tych na posterunkach Paruszowiec i Goszczyce. W 1969 zaprzestano eksploatacji pól piaskowych w Pławniowicach, lecz posterunek nadał istniał i zapewniał połączenie z będącą w stanie likwidacji stacją podkoparkową Taciszów. Ostatecznie posterunek został zamknięty w dniu 18 maja 1974. Dawny tor dojazdowy do stacji Taciszów został zaadaptowany na bocznicę podstacji trakycjnej. Klucz do rozjazdu prowadzącego na bocznicę podstacji znajdował się u dyżurnego ruchu na posterunku Drama. Bocznicę tę rozebrano w latach 90.

Brak schematów.

Informacje

Lokalizacja: 50.380773, 18.518064
Rok otwarcia: 1962
Rok zamknięcia: 1974
Rok elektryfikacji: 1970
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)
Taciszów Bycina - Taciszów

Galeria