Taciszów Bycina

Posterunek powstał w 1962 roku w miejscu odgałęzienia od odcinka Kanał Gliwicki (dziś Drama) - Taciszów torów nowo budowanej Magistrali Zachodniej do Kotlarni. Wyposażony był w piętrową nastawnię identyczną do tych na posterunkach Paruszowiec i Goszczyce. W 1969 zaprzestano eksploatacji pól piaskowych w Pławniowicach, lecz posterunek nadał istniał i zapewniał połączenie z będącą w stanie likwidacji stacją podkoparkową Taciszów. Ostatecznie posterunek został zamknięty w dniu 18 maja 1974. (opis: Krzysztof Przybyła, na podstawie książki "Koleje Piaskowe Tom I").

Brak schematów.

Informacje

Rok otwarcia: 1962
Rok zamknięcia: 2020
Rok elektryfikacji: 1970
Status: zlikwidowany

Galeria