Goszczyce (Gs)

Posterunek umiejscowiony był w miejscu odgałęzienia jednotorowej lnii do Leboszowic od dwutorowej Magistrali Zachodniej. Jego otwarcie nastąpiło w 1968. Od początku wyposażony był w przekaźnikowe urządzenia nastawcze, elektryczne rozjazdy oraz sygnalizację świetlną. Budynek nastawni był zbudowany według tego samego projektu co nastawnie na posterunkach Paruszowiec i Taciszów Bycina.

Układ torowy posterunku pozostawał niezmenny do czasu, gdy w dniu 8 lutego 1985 roku oddano do użytku jednotorową łącznicę do nowowybudowanego posterunku Kotlarnia Las na magistrali rybnickiej. Miała ona odciążyć stację w Kotlarni, przejmując pociągi z popiołem relacji EZ - Centralne Zwałowisko, co pozwoliłoby uniknąć manewrów na stacji w Kotlarni, jednakże nastąpił spadek przewozów i łącznicę zamknięto w dniu 15 maja 1989 roku. Tor został rozebrany w roku 1991.

Rok później, 30 września 1992 zdjęto obsadę dyżurnego ruchu. W roku 1994 rozebrano jeden tor na odcinku Goszczyce - Rudno (był on od kilku lat nieczynny). Od czasu likwidacji posterunku za rodzielenie ruchu w kierunku Rudna i Leboszowic odpowiadała stacja w Kotlarni.

Opracowanie opisu: Krzysztof Przybyła, 2020

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1985r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.262773, 18.424270
Rok otwarcia: 1968
Rok zamknięcia: 1992
Rok elektryfikacji: 1970
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)
Goszczyce - Krywałd
Goszczyce - Kotlarnia Las

Galeria