Bojków (Bj)

Na przełomie lat 50/60 XXw. zapadła decyzja o budowie peryferyjnego pola materiałowego dla KWK Sośnica na obrzeżach wsi Bojków. Wydrążono wówczas szyb materiałowo-zjazdowo-wentylacyjny "Bojków" oraz szyb "Podsadzkowy".

Już w trakcie budowy szybów doprowadzono tor ze stacji "Gliwice Pszczyńska", a w 1964 roku oddano do użytku połączenie z Nieborowicami, co umożliwiło transport materiału podsadzkowego z pól piaskowych w Smolnicy, a po budowie odcinka z Leboszowic do Goszczyc - także z pól w Kotlarni.

Warto nadmienić, że w planach była budowa bezpośredniego połączenia kolejowego Szybu Bojków z KWK Makoszowy. Miało to związek z pierwotnymi planami transportu piasku z Piaskowni Centralnej w Szczakowej. Jak możemy zobaczyć na jednej z map, przewidywano również budowę odgałęzienia do szybu Podsadzkowego planowanej kopalni "Paniówki". Ostatecznie zdecydowano, że piasek wożony będzie ze Smolnicy, a plany budowy linii (jak i wspomnianej kopalni "Paniówki") porzucono.

Od początku swojego istnienia na terenie posterunku "Bojków" funkcjonował most podsadzkowy z torem objazdowym oraz dwa tory do obsługi placu materiałowego. W  latach 1976-1979 wybudowano drugi szyb materiałowy (szyb VI), a wraz z nim powstała załadownia kamienia. Między szybem a załadownią istniał taśmociąg, który zlikwidowano w latach 90.

W latach 90 dokonano przebudowy układu torowego stacji. Tor szlakowy przeniesiono na dotychczasowy tor objazdowy, a za mostem podsadzkowym zamontowano kozioł oporowy. Stary tor szlakowy zlikwidowano.

Po zaprzestaniu dostaw piasku na moście podsadzkowym rozładowywano popioły, które Kopalnia Piasku "Kotlarnia" przewoziła własnym taborem z Elektrowni Rybnik. Transportowania odpadów z elektrowni zaprzestano w styczniu 2016 roku.

W marcu 2017 roku linia Nieborowice - Bojków została zamknięta. Od tego czasu posterunek "Bojków" jest nieczynny.

Za sterowanie ruchem odpowiada posterunek "Bj". Jest to piętrowa nastawnia wyposażona w kluczowe urządzenia nastawcze. Wszystkie rozjazdy są nastawiane ręcznie, wyjątkiem jest rozjazd nr 14 wyposażony w napęd elektryczny. Rozjazd ten jak i semafory nastawia się za pomocą pulpitu.
Nastawnia "Bj" obsługuje również przejazd na ul. Bojkowskiej. Wcześniej funkcję tą pełnił osobny posterunek przejazdowy.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 2009r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.257891, 18.695198
Rok otwarcia: 1963
Rok zamknięcia: 2017
Status: nieczynny

Linie kolejowe

Nieborowice - KWK Sośnica

Galeria