Czechowice (Co/Ce)

Stacja Czechowice powstała w 1913 roku podczas budowy odcinka kolei piaskowej z Pyskowic do zbiorników podsadzkowych "Anna", "Euling" oraz "Rudahammer". Funkcjonowała jako mijanka o długości 300m z torem mijankowym po południowej stronie toru szlakowego. W połowie stacji usytuowano parterową nastawnię. Sytuację tą obrazuje wycinek mapy z 1929 roku (zamieszczony jest on w galerii poniżej).

W 1944 roku ze stacji wyprowadzono łącznicę do stacji Przezchlebie. Miało to związek z wyczerpywaniem się złóż piasku w wyrobisku przezchlebskiej piaskowni. Łącznica umożliwiła piaskowni pyskowickiej na zaopatrywanie w piasek zbiorników przy szybach "Gluckauf", "Guido", zbiornika przy KWK Makoszowy oraz zbiornika przy szybie "Carnall", które do tej pory obsługiwane były przez niezależną piaskownię przezchlebską.

Po II wojnie światowej rozbudowano odcinek Pyskowice - Czechowice na dwutorowy. Rozbudowie uległa również mijanka. W miejscu przedwojennego budynku nastawni wzniesiono nowy budynek. Tory stacyjne przedłużono o kilkaset metrów, aż do miejsca odgałęzienia toru prowadzącego do zwałowiska urządzonego w wyrobisku piaskowni przezchlebskiej.  Sytuację tą przedstawia wycinek mapy z początku lat 60 zamieszczony w galerii.

Prawdopodobnie na przełomie lat 70 i 80 przebudowano układ torowy stacji przesuwając zachodnią głowicę rozjazdową bliżej odgałęznienia na zwałowisko. Zamknięto wtedy starą nastawnię i wybudowano nowy budynek z prefabrykatów betonowych. W 1975 roku oddano do eksploatacji przejście rozjazdowe między przebiegającymi tuż obok torami linii PKP Bytom - Wrocław a torami kolei piaskowej.

W 1983 zelektryfikowano odcinek Pyskowice - Czechowice wraz ze stacją Czechowice oraz odgałęzieniem na zwałowisko.

Na przełomie 1994 i 1995 roku dokonano rozbiórki rozjazdów nr 32 i 31 tym samym odcinając połączenie z linią PKP.

W 2000 roku zlikwidowano odgałęznienie na Centralne Zwałowisko, oraz zdemontowano sieć trakcyjną na stacji Czechowice. Rok później zamknięto dla ruchu "górną" linię do stacji Michał, a w 2002 roku całkowicie została ona rozebrana. W konsekwencji tych wydarzeń stacja Czechowice stała się posterunkiem odgałęźnym. Kończył się na niej dwutorowy szlak z Pyskowic i zaczynał jednotorowy do stacji Michał.

W 2010 roku posterunek pozbawiono obsady dyżurnego ruchu. 2 lata później, w czerwcu 2012 zakończono demontaż jednego toru szlakowego z Pyskowic. Pozostawiono jednak nastawnię i kilkaset metrów toru szlakowego wraz z rozjazdem.

Resztki infrastruktury ostatecznie zlikwidowano w roku 2018. Wyburzono wówczas nastawnię i zlikwidowano rozjazd.

Plan schematyczny

Plan schematyczny 1990r. get_app
Plan schematyczny 2010r. get_app

Informacje

Lokalizacja: 50.362232, 18.669164
Rok otwarcia: 1913
Rok zamknięcia: 2010
Rok elektryfikacji: 1983
Rok deelektryfikacji: 2000
Status: zlikwidowany

Linie kolejowe

Magistrala Zachodnia (Kotlarnia - Klara)
Czechowice - Centralne Zwałowisko
Czechowice - Michał (linia "górna")

Galeria